Cookie beleid SV Oosterwolde

De website van SV Oosterwolde is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan

Beleidsplan

BELEIDSDOCUMENT VOETBALTECHNISCH S.V. Oosterwolde Jeugd

Algemeen

Het doel van  SV Oosterwolde is om te voetballen op het hoogst haalbare amateurniveau, met een zo veel mogelijk herkenbaar eigen gezicht. In de eerste elftallen en overige senioren-teams spelen bij voorkeur zo veel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding.

Om te benadrukken dat SVO gezamenlijk aan de realisatie van deze doelstelling werkt spreken we in dit document van een jeugdopleiding.
De rode draad is: Leeftijds-gerichte training met als doel om optimaal te ontwikkelen.
Winnen is niet het doel, maar een middel!

Door de Technische Commissie is dit beleidsdocument ontwikkeld om bovengenoemde doelstellingen te bereiken. Wanneer we jeugdspelers een succesvolle jeugdopleiding willen laten doorlopen, en om bovengenoemde doelstelling te realiseren, moet SV Oosterwolde aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er moet een heldere visie zijn; Hoe leiden we jeugdspelers op?
 • Het moet duidelijk zijn waar trainen we op (technisch en/of tactisch) per leeftijdscategorie?
 • Er moeten voldoende goed opgeleide trainers en assistent-trainers zijn.
 • Alle trainers moeten vanuit de SVO-visie trainingen gaan geven.
 • Er moeten voldoende leiders zijn om de elftallen te begeleiden en coachen.
 • De accommodatie en de materialen moeten van goede kwaliteit zijn.
 • Het beleidsdocument is leidend in keuzes en beslissingen die genomen worden.

 

HOOFDSTUKKEN

1 Duidelijke visie.

2 Hoe is de overgang van O19-junior naar senior geregeld?

 • Beleid van O19 junior naar senior
 • Regeling overgang junior naar senior

3 Voldoende trainers om technisch beleid uit voeren

 • Hoe komt SVO aan zijn trainers-potentieel?
 • Hoe leiden we trainers op?
 • Intern opleiden en extern opleiden.

4 Voldoende leiders om spelers te begeleiden

 • Hoe komt SVO aan voldoende leiders?
 • Hoe begeleiden we de leiders?

5 Communicatie en afspraken (ook naar ouders)

6 Teamindelingen najaar en voorjaar.

7 Materiaal en accommodatie

 • Welke middelen hebben we nodig om beleid uit te voeren?

 

1 Op welke wijze leiden we onze jeugdspelers op?

Bij de visie op jeugdvoetbal binnen SVO gaat het om de volgende aspecten: Voetballen met plezier, individueel succes en zelfvertrouwen met als doel eigen jeugdspelers op te leiden voor de senioren. Individueel succes (het leren van vaardigheden) zal moeten leiden tot gezamenlijk succes (het winnen van wedstrijden).
Hierbij is respect een understatement. Respect voor mede- en tegenspelers, scheidsrechters, leiding en toeschouwers.
De voetbalvisie bij SVO is ingegeven vanuit “Zeister Visie”. Bij de KNVB is een speciale app ontwikkeld, de Rinus-app waar trainingen zijn uitgewerkt die voor elke leeftijdsgroep specifiek zijn opgebouwd.

 

Waar trainen we op per leeftijdscategorie?

Aandachtspunten voor het trainen voor de Mini’s.

Trainingsdoel: Het beheersen van de bal.
Met speelse oefeningen en veel balcontacten wordt de mini gestimuleerd om plezier te hebben/krijgen in het voetballen. Avontuur en structuur is belangrijk.

 • Gebruik bij je trainingsvoorbereiding de Rinus app.

Aandachtspunten voor alle trainingen:

 • Spelers vinden het niet erg om dezelfde oefeningen te krijgen.
 • De kunst van leren is herhalen!!!!
 • Werk vanuit één simpele organisatievorm.
 • Geef zelf het goede voorbeeld in woord en gebaar (goed voorbeeld doet goed volgen).
 • Instructie is: plaatje; praatje; daadje.
 • Van positieve opmerkingen krijgen kinderen zelfvertrouwen.
 • Van positieve opmerkingen gaat het plezier in voetballen omhoog
 • Gebruik bij je trainingsvoorbereiding de Rinus app.

 

Trainingsdoel van pupillen tm O9: Doelgericht handelen met de bal.

 

Trainingsdoel van pupillen O10 tm O11: Doelgericht samenspelen.

 • De ideale leerleeftijden zitten tussen de 10 en 12 jaar!!!!

 

Trainingsdoel van pupillen O12 tm O13: Spelen vanuit een basistaak.

 • De ideale leerleeftijden zitten tussen de 10 en 12 jaar!!!!

 

Trainingsdoel van junioren O14 tm O15: Afstemmen basistaken binnen een team.

 • Veel junioren krijgen te maken met een groeispurt.

 

Trainingsdoel van junioren O16 tm O17: Spelen als een team.

Trainingsdoel van junioren O18 tm O19: Presteren als team in competitie.

 

2 Hoe is de overgang van O19-junior naar senior geregeld?

Beleid betreffende de overgang van O19-junioren spelers naar de senioren.

 1. Junioren met voldoende talent, die het niveau van de A-selectie senioren aan kunnen, komen in aanmerking voor overgang naar de senioren.
  Dit niveau wordt door de trainers van JO19 SVO, A-selectie senioren en de TC bepaald.
 2. Er wordt 3 maal per jaar een terugkoppelingsgesprek gehouden met betreffende speler(s), hoofdtrainers A-selectie senioren, hoofdtrainer O19-junioren SVO en de TC. (zie jaarplan SVO) Gedacht wordt aan de Herfstvakantie, Kerstvakantie en Meivakantie.
 3. Indien deze speler(s) geen deel meer uitmaakt van de A-selectie senioren en/of voortdurend in het 2de elftal speelt wordt er in overleg besloten of de speler terug gaat naar de O19-junioren of bij de senioren blijft. De terugkoppelingsgesprekken worden door de TC georganiseerd. De mening van de speler is hierbij erg belangrijk.
 4. Talentvolle O19-junioren kunnen, op voordracht van de hoofdtrainer JO19-junioren, met de A-selecties senioren meetrainen en meespelen.
 5. Alle jeugdspelers blijven onder verantwoordelijkheid van de TC. Deze informeert zo nodig het SVO bestuur.
 6. Trainers geven voor het nieuwe seizoen aan welke junior in aanmerking komt voor een overgang naar de senioren.
 7. In principe worden geen junioren gevraagd om senioren-teams te vullen. De senioren moeten hun eigen problemen oplossen. Alleen doorstroming van junioren naar de senioren indien dit in het belang is van hun eigen voetbalontwikkeling.
 8. Indien de A-selectie senioren in de problemen komt door blessures en/of schorsingen, dan kan men een beroep doen op talentvolle O17-O19 junioren. Dit moet niet structureel zijn. Een A- selectie senioren bestaat uit minimaal 16 spelers.

 

3 Voldoende trainers om technisch beleid uit voeren.

Hoe komt SVO aan zijn trainers-potentieel?

Hoofdtrainers kunnen zowel intern als extern gehaald worden. Ideaal zijn spelers vanuit de senioren-selectie (intern) en vanuit het CIOS (extern) zijn er mogelijk nieuwe trainers beschikbaar. Voor de leeftijdscategorieën O6 tm O13 pupillen leidt SV Oosterwolde zijn eigen trainers op.

Hoe leiden we trainers op?

De bijscholingscursus van de KNVB bestaat uit 4 bijeenkomsten van ongeveer 2-3 uur. Nieuwe trainers zijn verplicht om deze cursus te volgen. De reden hiervoor is dat we iedere trainer conform de eigen SVO-visie, trainingen willen laten geven. Intern worden gedurende het hele seizoen praktijkbijeenkomsten en/of begeleiding op het veld gegeven door de Hoofd Jeugdopleiding.
Trainers die een externe cursus (UEFA C Jeugd) willen volgen kunnen dat doen op kosten van SVO. Als tegenprestatie verwacht SVO dat zij voor de duur van 3 jaar trainer zijn bij SVO. Dit dient ook contractueel worden vastgelegd, met alle voorwaarden van dien.
De TC is verantwoordelijk voor de werving en het opleiden van trainers.

 

4 Voldoende leiders om technisch beleid uit te voeren

Hoe komt SVO aan voldoende leiders?

Het begeleiden van een jeugdelftal dient bij voorkeur te gebeuren door een leider met een voetbalachtergrond. In 99% zal dat de ouder van één van de spelers zijn die ook heeft gevoetbald. We hebben ook te maken met ouders die geen voetbalachtergrond hebben. Dit zie je met name bij de pupillen tm O11. Voor deze ouders kan begeleiding worden geboden door de Hoofd Jeugd opleiding.


Hoe begeleiden we de leiders?

In ieder seizoen organiseert de Hoofd Jeugd Coördinator samen met de overige Jeugdcoördinatoren meerdere leidersbijeenkomsten. Deze avonden zijn bedoeld als evaluatie voor elftalleiders en om knelpunten op te lossen.
De jeugdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de werving van leiders.

  

5 Communicatie en afspraken (ook naar ouders).

Veel irritaties en conflicten ontstaan door slechte en onvoldoende communicatie. Om dit te voorkomen is het belangrijk om goede en duidelijke afspraken te maken. Hieronder de aandachtspunten t.a.v. communicatie en afspraken.

 1. Indien een elftal te weinig spelers heeft dan is het doorschuiven van spelers als volgt geregeld:
  a) Indien een elftal te weinig spelers heeft a.g.v. blessures worden er spelers geleend van het daarop volgende team. In onderling overleg wordt bepaald wie er bij het andere team gaat spelen. Indien men er niet uitkomt beslist de TC.
  b) Indien een elftal te weinig spelers heeft a.g.v. schorsingen worden er spelers geleend van het daarop volgende team. Het team wat levert bepaalt welke speler er wordt meegestuurd.
  c) Er wordt in alle gevallen eerst onderling met de trainer/leider gecommuniceerd, en dan pas met de speler.
  d) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC en/ of het bestuur.
 2. In een elftal krijgt iedere speler krijgt in het voetbalseizoen evenveel speeltijd.
 3. Er worden met spelers en ouders van spelers geen afspraken gemaakt die in strijd zijn met het jeugdbeleid.
 4. Er mogen aan spelers/ ouders en derden vooraf en tijdens het seizoen geen beloftes worden gedaan t.a.v de teamindeling en/ of posities waar een speler komt te spelen.

 

Ouders:

Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind: voor, tijdens en na de wedstrijd èn thuis. Een ouder is een rolmodel voor het kind, is toeschouwer, supporter en natuurlijk ook opvoeder.
Ouderavond aan het begin van het seizoen.
Met een ouderavond betrek je ouders bij de vereniging.
Voor ouders per team of leeftijdscategorie: de trainer, coach of begeleider besteedt aandacht aan teamafspraken en thema’s.

Hoe het niet moet:

 

6 Teamindelingen najaar- en voorjaarscompetitie door de coördinatoren en trainers.

 

7 Materiaal en accommodatie

Om vorm te geven aan het technisch jeugdbeleid dient op het gebied van materiaal en accommodatie het volgende geregeld te zijn:

 1. Voor iedere jeugdspeler is er op de training een bal beschikbaar.
 2. Er is voldoende ruimte om te oefenen en te trainen.
 3. Er zijn voldoende pionnen en hesjes beschikbaar.
 4. Doeltjes in welke maat dan ook, zijn in goede staat.
 5. Het veld dient goed bespeelbaar te zijn.
 6. Aan het einde van het seizoen inventariseert de TC de behoeftestelling aan materiaal, en dient bij het SVO-bestuur een verzoek in voor aan te schaffen materialen.
 7. Het beheer van materiaal wordt geregeld door de Commissie Materialen
 8. Alle trainers en leiders dienen verantwoordelijk met het materiaal om te gaan.

 

S.V. Oosterwolde, augustus 2020

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!